Επικοινωνία

Τηλ.:  6972-839598

 698-318-4908  /  217-7377-672

ΕΔΡΑ: Πιπίνου 66, ΑΘΗΝΑ  11251

Ακαδημίας  57 ΑΘΗΝΑ 10679

Email: info@onlinebid.gr